Korzystanie z niektórych social mediów nasila objawy depresji. Nie tylko u dzieci i młodzieży

2021-12-13 9:46

Eksperci analizowali już wpływ, jaki niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież, jednak w tym badaniu naukowcy ze Stanów Zjednoczonych postanowili sprawdzić, jak korzystanie z poszczególnych platform społecznościowych wpływa na osoby dorosłe. Co ciekawe, nie wszystkie media wpływają tak samo na tę grupę ankietowanych.

zbliżenie na dłoń kobiety, w które trzyma smartphone
Autor: Getty Images

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie JAMA.

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy korzystanie z mediów społecznościowych przez osoby dorosłe wiąże się z późniejszym wzrostem objawów depresji. W tym celu przeprowadzili badanie ankietowe, w którym wzięło udział 5395 dorosłych z minimalnymi objawami depresji we wstępnej ankiecie, które były użytkownikami popularnych mediów społecznościowych.

Ankiety zostały przeprowadzane między majem 2020 r. a majem 2021 r. wśród osób w wieku 18 lat i starszych. Średni wiek ochotników wynosił 55,8 lat i większość z nich stanowiły kobiety (65,7 proc.).

„Nie stresuj się" nie działa w ogóle. Jak radzić sobie ze stresem i co mają do tego nasze jelita - odpowiada psychiatra.

Pytania, z jakimi mierzyli się ochotnicy, obejmowały dziewięciopunktowy Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta (PHQ-9), służący do oceny objawów depresyjnych. Uczestnicy byli pytani m.in. o zainteresowania i przyjemność z wykonywania czynności, swoje emocje, liczbę spotkań twarzą w twarz z osobami, które nie należały do ich gospodarstwa domowego.

Do ostatecznej analizy ujęto dane obejmujące uczestników, którzy wypełnili ankiety co najmniej dwa razy i mieli początkowy wynik PHQ-9 mniejszy niż 5, co świadczyło, że mieli niewielkie objawy depresyjne.

Wyniki sugerują, że obserwowane we wcześniejszych badaniach powiązania z objawami depresyjnymi nie ograniczają się do młodych dorosłych.

Naukowcom udało się ustalić, że już w pierwszym badaniu korzystanie z popularnych mediów społecznościowych - Snapchata, Facebooka i TikTok po uwzględnieniu cech socjodemograficznych i źródeł informacji, wiązało się z późniejszym nasileniem objawów depresji.

Samo oglądanie własnego profilu na Facebooku wiązało się ze zwiększoną reakcją na stres fizjologiczny u osób dorosłych biorących udział w badaniu.

Co więcej, korzystanie z TikTok i Snapchata wykazywało korelację z objawami depresyjnymi u osób w wieku 35 lat i starszych, ale nie u osób młodszych niż 35 lat, a użytkowanie Facebooka wiązało się z objawami depresyjnymi u osób poniżej 35. roku życia, ale nie u osób starszych niż 35 lat.

Wyniki zawierają pewne ograniczenia. Są to m.in. niemożność kontrolowania wszystkich potencjalnych pomyłek oraz brak możliwości zmierzenia charakteru korzystania z mediów społecznościowych co według ekspertów może łagodzić wpływ.

Autorzy badań sugerują potrzebę dalszych analiz, aby zrozumieć, w jaki sposób korzystanie z mediów społecznościowych może wpływać na depresję wśród dorosłych.